Thiết kế WEB

Lập kế hoạch nội dung, sản xuất, cải tiến và vận hành các trang web, trang EC, v.v.
Đối ứng SEO, thiết kế SEO nội bộ, thiết kế key-word.
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ một cửa để cải thiện, vận hành và tư vấn SNS (instagram, twitter, facebook).

 Chúng tôi có thể…

Thiết kế Homepage cho doanh nghiệp
Phát triển các hệ thống như trang blog, quản lý người dùng, quản lý đặt chỗ và tạp chí điện tử (mail magazine).

Thiết kế web cho điện thoại thông minh
Chúng tôi luôn có sẵn đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm để đáp ứng lượng lớn nhu cầu về các trang web hiển thị trên điện thoại thông minh.

Thiết kế website đa ngôn ngữ
Trong tương lai, sẽ ngày càng có nhiều nhu cầu mở rộng ra nước ngoài và hỗ trợ trong nước, vì vậy nhu cầu về các trang web đa ngôn ngữ ngày càng tăng.

Phát triển web với WordPress
Chúng tôi sẽ linh hoạt đáp ứng các yêu cầu của bạn như phát triển chủ đề, phát triển plug-in, phát triển phím tắt, v.v.

Bảo trì và vận hành máy chủ
Đảm bảo vận hành website của khách hàng an toàn, bảo mật.

Phân tích dữ liệu truy cập
Chúng tôi sử dụng GoogleAnalytice và GoogleSearchConsole để phân tích dữ liệu và đề xuất các phương pháp cải tiến.
TOP