Phát triển hệ thống

Xây dựng hệ thống theo yêu cầu khách hàng.
Chúng tôi có sẵn đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm đối ứng cho các khách hàng quy mô từ nhỏ đến lớn.

 Chúng tôi có thể…

Phát triển hệ thống nghiệp vụ
Xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý sản xuất, quản lý bán hàng, quản lý hội viên..

Phát triển ứng dụng điện thoại thông minh
Phát triển ứng dụng cho iphone và android.

Hỗ trợ xúc tiến chuyển đổi số (DX)
Sử dụng các công cụ BI và công nghệ khai thác dữ liệu để trực quan hóa dữ liệu của công ty, làm rõ các vấn đề và mục tiêu hiện tại cũng như xây dựng các chiến lược kỹ thuật số.

Tích hợp AI
Sử dụng AI để thúc đẩy tự động hóa công việc thường ngày và cải thiện độ chính xác. Chúng tôi đã nhận ra hiệu quả hoạt động và giảm chi phí, chẳng hạn như giảm gánh nặng cho nhân sự thông qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Ngôn ngữ lập trình
Python、Java、PHP、.net、JavaScript、TypeScript、React、Next.js
TOP