Kết ni thế gii vi công ngh thông tin
Góp phn xây dng xã hi bình đng 

Nâng tm mi cá nhân
Hưng ti nim tin và cht lưng 

Cuc sng tin li hơn
vi nhng k thut tiên tiến

Thúc đy nhn thc
bo v môi trưng xanh ca Trái Đt 

Nâng cao năng lực kỹ thuật

Cung cấp dịch vụ trên phạm vi toàn cầu

Kết nối mọi người trên thế giới
Góp phần xây dựng xã hội bình đẳng

 

 

Mở ra tương lai thịnh vượng với IT

MISSION
VISION
VALUE

MISSION

Hiện thực hóa một tương lai bình đẳng và thịnh vượng, nơi mọi người trên toàn thế giới được kết nối với nhau

VISION

Mang đến cho mọi người sự hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ IT.

Cùng với IT, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội

Cùng hành động để mang lại xã hội bình đẳng

VALUE

Bồi dưỡng những cá nhân xuất sắc, kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu.

Quy trình phát triển với chất lượng và độ tin cậy cao
Luôn chú trọng cập nhật những kỹ thuật mới nhất

TOP